Menü
Asansör Yıllık Periyodik Bakım Kontrolü

Asansör Yıllık Periyodik Bakım Kontrolü

Yüksek binaların fazlaca bulunduğu şehir yaşantısında oldukça önemli yer tutan taşıma araçlarından olan asansörler, üretildikleri tarihten itibaren periyodik olarak kontrol edilmeli ve bakım onarımı yapılmalıdır. İlk kontrol asansör üretim tarihinden bir yıl sonra yapılır. Periyodik kontrol ve bakımı “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” ne göre yapılır.

(Bknz: Resmi Gazate)

Bu yönetmelik; gerek kullanıcı hataları kaynaklı gerekse asansörün teknik aksaklıklarından doğan asansör kazalarının önlenmesi için düzenlenmiş bir disiplindir. Yönetmeliğe göre asansör yıllık periyodik kontrolü her kurum tarafından yapılamaz. Bir kurumun asansör yıllık periyodik kontrolünü yapıp rapor düzenleyebilmesi için A Tipi Muayene kuruluşu olması gerekmektedir.

A Tipi Muayene Kuruluşu;  Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Madde 4/b ‘ye göre; “Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan Türkiye’de yerleşik özel veya kamu kuruluşunu” ifade etmektedir.

Detaylı bilgi için “Bursa Asansör Denetim Süreçlerinin Yasal Temeli” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

ASANSÖR YILLIK PERİYODİK KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

Bir A Tipi Muayene Kuruluşu hizmet almak isteyen kullanıcı asansörünün montajının yapıldığı yılda yürürlükte olan standart ve yönetmeliğe göre kontrolünü yapar. Asansör yıllık periyodik kontrolünde; kontrol edilen parametreler 23 ana başlıkta 94 madde incelenmektedir.

Denetim yapıldıktan sonra asansörde yönetmelik ve standartlara uygun olmayan bir durum varsa bu durumu belirten yoksa da çalışmasında bir sakınca görülmediğini belirten bir rapor düzenlenir. Can ve mal güvenliği bakımından ‘**’ yüksek risk taşıyan maddelerden birine dahi uygun olmama durumunda asansöre kırmızı etiket yapıştırılır. Eksik ve hataların giderilmesi gerektiğini ifade eden ‘*’ lı kabul edilebilir sorunlarla karşılaşılmışsa asansöre sarı etiket yapıştırılır. Asansörde hem yüksek risk taşıyan hem de diğer faktörlerin tamamının uygun olması durumunda yeşil etiket yapıştırılır.

Eğer kırmızı etiket yapıştırılmış bir asansör eksiklikleri 30 gün içerisinde giderilmezse kapatılması için belediyeye bilgi verilir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir