Menü
ASANSÖR MEKANİĞİ VE BAKIMI

ASANSÖR MEKANİĞİ VE BAKIMI

       ASANSÖR MEKANİĞİ VE BAKIMI

Asansörler; yük ve insanları, kılavuz raylar arasında hareketli kabin veya platformlar ile düşey doğrultuda taşımaya yarayan elektro-mekanik tesisler olarak tarif edilir. Herhangi bir aksilikte yolcuların can güvenliğini tehdit edebilecek olan asansörlerin, asansör bakım firmaları tarafından periyodik kontrol ve bakımlarının yapılması yasal bir zorunluluktur. Bursa asansör bakım firmaları arasında hizmet veren Obenas asansör bakım tamir ve montaj işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeyi yoğun tecrübenin yanı sıra gelişmiş teknik bilgiye sahip eğitimli personeline borçludur.

  1. ASANSÖR ÇEŞİTLERİ

Asansörler taşıma kapasitesine göre, konutlarda kullanılan asansörler (insan asansörü, villa asansörü), konut dışı yerlerde kullanılan asansörler (panoramik asansörler, engelli asansörleri, yük, araç asansörleri ) ve sağlık tesislerinde kullanılan (sedye asansörleri) asansörler olmak üzere 3’e ayrılırlar.

Asansörler raylı sistem uygulamalarında elektrikli ve hidrolik olmak üzere ikiye ayrılır.

  1. Elektrikli Asansörler : Tahrik motorunun harekete geçip, kabini istenilen yönde hareket ettirmesi yoluyla çalışırlar. Kabin, kendi ağırlığına eşit karşı ağırlıkla birlikte çalışır. Kabin ve karşı ağırlık çelik halatın tahrik kasnağı ile sürtünmesinden kaynaklanan bir hareket vasıtasıyla aşağı yukarı hareket eder. Önemli olan tahrik sisteminin insanı rahatsız etmeyecek düzeyde hızla hareket etmesidir. Aksi takdirde yolcular kontrol edilemez hızdan dolayı iç organlarının hareket etmesinden rahatsız olacaklardır.Asansör Mekaniği

Kaynak: Elektrikli Asansörler İle Hidrolik Asansörlerin Karşılaştırılması, Koray KAVLAK Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

  1. Hidrolik Asansörler : Kaldırma işi, elektrikle çalışan bir pompanın hidrolik sıvısını, kabini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir kaldırıcıya sevk etmesiyle gerçekleşir. Hidrolik asansörler maliyet bakımından daha ucuz olmakla birlikte daha az yer kaplarlar. Hidrolik asansörlerde aşağı yönde hareket kabinin kendi ağırlığıyla gerçekleştirilir. Bu durum olası enerji kayıpları esnasında yolculuğun devam etmesini sağladığından avantajlıdır.Asansör Mekaniği

Kaynak: Elektrikli Asansörler İle Hidrolik Asansörlerin Karşılaştırılması, Koray KAVLAK Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

 

  1. ASANSÖR BAKIMI

Bursa ilinde faaliyet gösteren asansör bakım montaj ve tamir firması olan Obenas Asansör ürünlerinin insan sağlığı ve can güvenliğini doğrudan etkileyen ürün grupları içerisinde yer alması nedeniyle, imalat ve montajı aşamalarında yasal zorunluluk olan 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun hizmet vermektedir. Ülkemizde de uyumlaştırılan TS 10922 EN 81-1 standardına uyularak montajı yapılan asansörün Asansör Yönetmeliği Ek I indeki Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerine uygun olduğu kabul edilir. Ülkemizde olduğu gibi aynı şekilde asansörler AB ülkelerinde de riskli ürün grubunda yer alır ve CE Uygunluk İşareti olmadan piyasaya arz edilemez.

Toplumun giderek bilinçlenmesiyle Bursa’da ikamet eden asansör kullanıcılarının Bursa asansör bakım firmalarına talebi giderek artmaktadır. Ancak bir asansör kullanıcısı ya da bina sorumlusu Bursa’da bulunan asansör bakım firmalarından yardım talep ettiğinde hangi hizmetleri almalıdır?

Bursa ilinde hizmet veren gerekli sertifika ve yetkinliklerine sahip bir asansör bakım firması aşağıdaki hizmetleri müşteriye sunmalıdır.

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ MADDE 7;

Bakım,

1) Yağlama ve temizlemeyi,

2) Kontrolleri,

3) Kurtarma çalışmalarını,

4) Ayarlama işlemlerini,

5) Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileşen onarımı veya değiştirilmesini, kapsar.

Bakım;

1) Yeni bileşenin karakteristikleri orijinali ile aynı olsa dahi makine, asansör kabini, kapısı, kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileşenin veya güvenlik aksamının değiştirilmesini,

2) Asansörün yerinin değiştirilmesini,

3) Asansörün hız, taşıyabildiği yük v.b. gibi herhangi bir karakteristiğinin değiştirilmesi de dahil modernizasyonunu,

4) İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını,

5) Asansör boşluğunun (kuyusunun) dış bölümlerinin temizlenmesini,

6) Asansör kabini iç kısmının temizlenmesini,

kapsamaz.

(bakınız: http://www.mevzuat.gov.tr )

Bursa asansör bakım firmaları içerisine 2013 yılında resmi olarak dahil olan Obenas Asansör yasal yükümlülükler çerçevesinde müşterilerine hizmet vermektedir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine göre asansörlerin yılda en az 1 defa periyodik bakımının yaptırılması ve bakım sonucu için rapor tutulması gerekmektedir. Bina sorumlusu kullanıcıların güvenliği için, asansörün yıllık bakımını yaptırmaktan sorumludur.

 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir